Rodinné centrum Dobromysl je neodmyslitelnou částí naší neziskové organizace od samého začátku v roce 2014. Aktivity i lidé z rodinného centra Dobromysl jsou silně propojeny se školkou Dobromysl a naopak, proto i ten stejný název. 

Hlavní činností rodinného centra je organizace a pořádání vzdělávacích, zážitkových a osvětových akcí pro rodiče, rodiny s dětmi, pedagogy a širokou veřejnost.  Akce mají charakter pravidelný, např. Montessori či lesní dílničky pro děti ve věku 1-3 roky, nebo jednorázový. Jedná se o večerní přednášky,  populárně-naučné vycházky do přírody Znojemska pro rodiny s dětmi, půldenní či celodenní workshopy i víkendové zážitkové semináře nebo letní týdenní pobyt pro rodiny s dětmi. 

Znojemským rodinám chceme nabídnout kromě našeho hlavního tématu, čímž je Montessori výchova, také témata jako inovativní formy vzdělávání pro děti, respektující výchova, kontaktní rodičovství, závislost na technologiích, psychosociální vzdělávání  matek nebo výchova k udržitelnému způsobu života. 

Snažíme se rodičům pomáhat spolupracovat s dětmi a nebojovat, zvládat emočně náročné situace, načerpat rodičovské sebevědomí i novou energii pro spokojený rodinný život. Snažíme se rovněž o zapojení více generací, nejen rodičů, ale i prarodičů. 

Programy venku by také měli ukázat dětem i rodičům, jak smysluplně trávit čas v přírodě a neztratit s ní naše nejpřirozenější spojení. Velký důraz klademe na společné aktivity rodičů s dětmi, neboť tato doba nabízí sice spoustu zajímavých aktivit pro děti, ale rodiny jako takové tráví čím dál méně času pospolu a nezabývají se smysluplnou společně prospěšnou činností. V ideálním případě se snažíme o propojení všech našich cílů v jedné akci – společně strávený čas, v přírodě nebo na ekologické téma s praktickými ukázkami a ještě k tomu se vzdělávacím efektem pro zúčastněné. Svou činností vytváříme nejen podnětné a kvalitní prostředí pro růst rodičů a dětí a rozvoj spokojených rodin, ale také přitahujeme nové rodiče s dalšími zajímavými tématy a poskytujeme jim prostředí pro realizaci svých aktivit. 

Naše dlouhodobá činnost :

  • zlepšuje podmínky pro trávení volného času a aktivní odpočinek rodin s dětmi ze Znojma
  • podporuje udržitelný rodinný život a vytváří prostředí přívětivé k naplnění poslání rodin
  • podporuje nové trendy v oblasti rodinných aktivit

Rodinné centrum Dobromysl sdružuje znojemské rodiny, které chtějí být dobrými rodiči a tak pracují na svém osobním růstu, rozšiřují si obzory ve vzdělávání a výchově dětí, učí se smysluplně trávit čas spolu v neuzavřených prostorách, nejlépe v přírodě, spojeni se Zemí. Některé věci nejsou nové a vždy člověku dobře fungovaly, jen jsme na ně zapomněli v dnešní uspěchané době. Ale řada metod je zcela nových a je potřeba je rodinám představit a nabídnout. Jen tak mohou najít to správné řešení pro svou rodinu a jen nepřihlížet rozpadu dalšího krásného, ale časově, energeticky i psychicky náročného projektu, jakým bezpochyby rodina je.