Jak uchopit montessori pedagogiku doma v období od cca 10/16m do 3 let? A jak v období 3-6 let? Co a jak naučit děti před nástupem do školky?

V období před nástupem do MŠ Montessori pedagogika sestává nejen z aktivit „na tácku“, které najdete volně na internetu a sociálních sítích, ale také z oblasti činností „praktického života“. Děti se doma učí pečovat nejen o sebe – oblékat se, obouvat, umývat si ruce, čistit si zuby – ale také o prostředí – zametat, utírat stůl, třídit a skládat prádlo, uklízet si hračky, pečovat o domácího mazlíčka…

Mnoho dětí se do práce doma vrhá, ale rodiče často nedokáží činnost zjednodušit tak, aby dítě mohlo práci samo skutečně zvládnout – takže rodič do práce dítěte následně zasahuje, odvolá ho, anebo ho k práci vůbec nepustí.

A to je veliká škoda. Sensitivní období na „praktický život“ je velmi silné a skrze možnost se doma na práci podílet, se dítě rozvíjí nejen motoricky, ale i emocionálně. Může-li práce trénovat, učí se nejen zvládnout činnost samotnou, ale také soustředit, zvládat složitější postup a dokončovat. A také se učí vědomí vlastní hodnoty, význam spolupráce a rozvíjí emocionální inteligenci. Má za své práce radost!

Na semináři si prakticky kážeme:
– Jak děti zapojit do péče o sebe (oblékání, umývání, česání, čištění zubů a smrkání…) tak, aby mohly být úspěšné. Podíváme se tedy v praktických ukázkách na to, jak jim činnost nabídnout a jak různorodě činnost děti mohou uchopit. Probereme, jak na výsledek práce dítěte můžeme reagovat.
– Domácí práce s dětmi (utírání rozlitých čajů, umývání umyvadla a leštění – oken, vysávání a zametání, praní prádla a skládání triček…)
– U všech ukázek budeme používat taková slova, které pěstují respektující komunikaci, tedy naposloucháte možné nabídky a reakce, které budete moci ihned použít doma.