Rodinné centrum Dobromysl pořádá pro pedagogy MŠ, 1.st.ZŠ, pro volnočasové pedagogy a vedoucí programů v přírodě a rodiče se zájmem o přírodu seminář „Učíme se s Cornellem“, který povede lektorka ze Střediska ekologické výchovy SEVER Hradec Králové. Seminář je zaměřen na skvělou metodiku přírodovědce a pedagoga Josepha Cornella. Prostřednictvím praktických aktivit si účastníci vyzkouší, jak u dětí probudit nadšení, jak nejlépe zaměřit jejich pozornost, prožijí nevšední zážitky a vyzkouší si i metody společného sdílení. Účastníci obdrží akreditované osvědčení pod názvem „Výchova k udržitelnému způsobu života v předmětech ZŠ a SŠ a programech MŠ“. Seminář se koná 18.5.2019 od 10 do 16h v prostorách Školky Dobromysl ve Znojmě a v blízkém Gránickém údolí. Je potřeba se přihlásit na mail: rostemespolu@email.cz nebo tel. 604157350.