Naši organizaci Rosteme spolu, z.ú., která provozuje Montessori školku Dobromysl, se podařilo pozvat do Znojma lektorku ze Střediska ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové Bc. Lenku Hronešovou, která přednáší o metodách amerického přírodovědce a pedagoga Josepha Cornella. Praktický workshop je připraven pro pedagogy MŠ, 1.stupně ZŠ, volnočasové pedagogy a vedoucí programů v přírodě, ale i pro rodiče se zájmem o aktivní pobyt s dětmi v přírodě.