Za podpory města Znojma jsme překlenuli meziobdobí ve státním financování a dětská skupina může i nadále pokračovat ve svém fungování.


PROJEKT

Dětská skupina Dobromysl ve Znojmě

pokračování provozu II, reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016266

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropského sociálního fondu) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.“ 

!!!Logo OPZ barevné


PROJEKT

„Dětská skupina Dobromysl ve Znojmě – následný provoz”

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropského sociálního fondu) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008461)

!!!Logo OPZ barevné

Cíl projektu:
Rozšíření služeb péče o dítě ve Znojmě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů (především žen) s dětmi předškolního věku prostřednictvím provozovny Montessori dětské skupiny Dobromysl.

Plánovaná kapacita:
12 míst pro děti od 3 do 6 let.
Dětská skupina je určena široké veřejnosti.

Harmonogram projektu:
Provoz: od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

Projekt je cíleně zaměřen na podporu sladění osobního a pracovního života rodičů dětí ve věku od 3 do 6 let a odstranění bariér rovného přístupu k zaměstnání.

Prostory DS Dobromysl byly projektovány s ohledem na vysoké nároky Montessori metodiky. Využili jsme i zkušeností projektantů MŠ, kteří nám poskytli poradenství v oblasti správného rozvržení nábytku po třídách, ideální barevnosti tříd atd…Místnosti jsou velmi světlé a prostorné.

1.NP se skládá z místnosti na spaní a tříd s pomůckami z praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka českého a  kosmické výchovy. Dále jsou zde umístěny toalety pro děti s umyvadly a toaleta pro učitele. V části jedné ze tříd se nachází kuchyň pro učitele, resp. kuchyňský kout a dětská funkční kuchyňka, kterou děti využívají při samostatné přípravě a chystání přesnídávek, obědů i odpoledních svačinek. V 1.NP je také umístěn docházkový systém.

V 2.NP se nachází vstup do MŠ, šatna pro děti i pro dospělé. V šatně je pamatováno na prostor pro ukládání batohů, mokrých oblečení, bot i gumáků.

Také venkovní prostory nabízí dětem široké spektrum vyžití. Na jedné části zahrady jsou rozmístěny herní prvky, kde děti mohou trávit čas v dopoledních i odpoledních hodinách. Další část je pouze zatravněna a částečně využívána jako zeleninové a bylinkové záhony pro děti. Venkovní dílna slouží pro rukodělné činnosti.


Činnost Rodinného centra Dobromysl podporuje Jihomoravský kraj z programu “Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi” a město Znojmo z programu “Podpora rodinných aktivit”.


Ekologickou výchovu (lesní dny, lesní dílničky, lesní tábor) ve školce Dobromysl podporuje Jihomoravský kraj z “Programu pro poskytování dotací v oblasti EVVO”.