PROJEKT

„Dětská skupina Dobromysl ve Znojmě – následný provoz“

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropského sociálního fondu) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008461)

!!!Logo OPZ barevné

Cíl projektu:
Rozšíření služeb péče o dítě ve Znojmě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů (především žen) s dětmi předškolního věku prostřednictvím provozovny Montessori dětské skupiny Dobromysl.

Plánovaná kapacita:
12 míst pro děti od 3 do 6 let.
Dětská skupina je určena široké veřejnosti.

Harmonogram projektu:
Provoz: od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

Popis projektu

Projekt je cíleně zaměřen na podporu sladění osobního a pracovního života rodičů dětí ve věku od 3 do 6 let a odstranění bariér rovného přístupu k zaměstnání.

Prostory DS Dobromysl byly projektovány s ohledem na vysoké nároky Montessori metodiky. Využili jsme i zkušeností projektantů MŠ, kteří nám poskytli poradenství v oblasti správného rozvržení nábytku po třídách, ideální barevnosti tříd atd…Místnosti jsou velmi světlé a prostorné.

1.NP se skládá z místnosti na spaní a tříd s pomůckami z praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka českého a  kosmické výchovy. Dále jsou zde umístěny toalety pro děti s umyvadly a toaleta pro učitele. V části jedné ze tříd se nachází kuchyň pro učitele, resp. kuchyňský kout a dětská funkční kuchyňka, kterou děti využívají při samostatné přípravě a chystání přesnídávek, obědů i odpoledních svačinek. V 1.NP je také umístěn docházkový systém.

V 2.NP se nachází vstup do MŠ, šatna pro děti i pro dospělé. V šatně je pamatováno na prostor pro ukládání batohů, mokrých oblečení, bot i gumáků.

Také venkovní prostory nabízí dětem široké spektrum vyžití. Na jedné části zahrady jsou rozmístěny herní prvky, kde děti mohou trávit čas v dopoledních i odpoledních hodinách. Další část je pouze zatravněna a částečně využívána jako zeleninové a bylinkové záhony pro děti. Venkovní dílna slouží pro rukodělné činnosti.


AKCE PRO RODINY S DĚTMI V ROCE 2018 PODPORUJE 

BRNO-JMK

Na provoz volně vázané živnosti ŠKOLKA DOBROMYSL přispělo v roce 2018 MĚSTO ZNOJMO částkou 5000Kč.


DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ UMOŽNILI VZNIK ŠKOLKY DOBROMYSL v r. 2014

BRNO-JMK

Jihomoravský kraj

ESF ČR, OP lidské zdroje a zaměstnanost
Restaurace Praha, Znojmo

Ing. Obereiter a syn, spol. s.r.o.
International Magic spedition, s.r.o.
H & M spol. s r.o.
Generia s.r.o.
Obec Onšov
MUDr. Ladislav Lang – Synergie Dent
Legraf s.r.o. – grafika, tisk
Dana Oujezdská
Anett Nováková
ZD Olbramkostel
Nadace Partnerství
Lodní doprava Vranov
Město Znojmo
Hoprog, s.r.o.
Kovo Novák Citonice
Atelier Gaia – zahradní a krajinná architektura
Zahrada pro radost
VHS Plus, spol. s.r.o.
Martin Feikus – Design ateliér
Chaloupky, o.p.s.
Autodoprava Brück
A-projekt, s.r.o.
VAS Znojmo, a.s.
Kristýna Pazderová
manželé Knobovi
JAF Holz, Vyškov
Petr Fikar
Lékárna U sv. Metoděje Znojmo
E.ON Brno
Stanislav Andrusiów – výroba a prodej vína
Zdeněk Popelka – GAK geodetické práce
Kaufland Znojmo
Jaromír Boudný a Jiřina Dvořáková
Radim Šefčík
Jaroslav Vlasák
Asolar s.r.o.

Dobrovolníci:
Ivan a Ivoš Oujezdský, Jana Oberreiterová, Ivana Klee, Jaroslav Křivánek, Günter Feikus, Jindřich Nováček, Eva Nepevná, Radim Konečný, Pavel Horák, Pavel Šilling, Ivana Šmardová, Marie Princlíková, Tomáš Spáčil, Blanka Hořčíková, Jana Hájková, Bára Večeřová

Řemeslníci:
Pavel a Miloš Macek
firma STAVE
Blanka Nová
Petr Jedlička
Milan Palát
Radek Pecina
Ivan Červený
Zdeněk Brunclík a František Stašek
manželé Blahučovi
Petr Drozd

A TAKÉ DĚKUJEME BUDOUCÍM SPONZORŮM, DÍKY KTERÝM BUDE DOBROMYSL FUNGOVAT DÁLE