Nezisková organizace  Rosteme spolu, z.ú byla založena 25.8.2014 s cílem vybudovat nejen vzdělávací zařízení předškolního typu pro děti ve věku 3-6 let na principech Montessori pedagogiky, ale zároveň rodinné centrum, kde by se vzdělávali i rodiče a všichni, kdo s dětmi přicházejí do kontaktu. Avšak nejen v principech Montessori pedagogiky, ale také ve výchově dětí, osobním růstu, zdravém životním stylu, alternativních způsobech léčení, ekologické výchově atd. 

V říjnu 2014 byl projekt školky a rodinného centra Dobromysl spuštěn v pronajatém objektu rodinného domku se zahradou na statku manželů Oberreiterových v Šumné u Znojma. Rekonstrukce probíhala díky nadšeným rodičům z velké části svépomocí a s velkou podporou nejrůznějších sponzorů z regionu.

Vzhledem k narůstajícímu zájmu především znojemských rodin se školka i rodinné centrum v dubnu 2016 přestěhovaly do Znojma do prostor bývalého řadového rodinného domu se zahradou a výhledem do Gránického údolí na ulici Školní. V této dvoupodlažní budově jsme provozovali dvě zařízení – Dětská skupina Dobromysl a Volně vázaná živnost Dobromysl. V přízemí budovy byly prostory třídy pro děti z dětské skupiny, kde byl provoz zahájen 1.5.2018. Dětská skupina byla otevřena dětem ve věku 3-6 (7)let, respektive do nástupu povinné školní docházky pro nejvýše 12 dětí. Volně vázaná živnost Dobromysl užívala část prvního patra, kde byla třída pro děti ve věku 3-6 (7)let, respektive do nástupu povinné školní docházky pro nejvýše 8 dětí. Tato živnost zanikla 30.4.2020.

Aktuálně v této budově budově provozujeme Dětskou skupinu Dobromysl, která je pro děti ve věku 3-6 (7)let, respektive do nástupu povinné školní docházky pro nejvýše 19 dětí.

Kromě zajišťování denního celoročního (včetně letních prázdnin) provozu Dětské skupiny Dobromysl naše nezisková organizace  pořádá v rámci činnosti rodinného centra pravidelné a jednorázové vzdělávací a osvětové akce pro rodiče i celé rodiny, např. Montessori či lesní dílničky pro děti ve věku 1-3 roky, přednášky, jednodenní či víkendové workshopy, letní týdenní pobyt pro rodiny, ekoprogramy pro MŠ a ZŠ.